Avís Legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de Josep Cusachs, S.L., amb domicili el carrer Capellans núm. 7, de Breda (CP 17400), CIF B17699109, tel + 34 972 160 629 i correu electrònic hola@sistemes.eu.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a Sistemes Informàtics o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Sistemes Informàtics presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web.

Sistemes Informàtics informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de Sistemes Informàtics, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de Sistemes Informàtics.

Sistemes Informàtics entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers de Sistemes Informàtics per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a Sistemes Informàtics per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a les adreces de Sistemes Informàtics que figuren a l’inici d’aquesta nota.

Les comunicacions de l’usuari del web que comportin l’enviament de dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema que garanteixi la confidencialitat de les dades i de la informació. L’usuari pot verificar si s’ha activat aquest sistema per mitjà d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla.

Sistemes Informàtics informa als usuaris del web que les dades personals de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies) que en permetin la seva identificació.

Sistemes Informàtics no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Sistemes Informàtics. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Sistemes Informàtics no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de Sistemes Informàtics.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Els continguts d’aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s’indica el contrari.

A/e Sistemes Informàtics

Avís Legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de Josep Cusachs, S.L., amb domicili el carrer Capellans núm. 7, de Breda (CP 17400), CIF B17699109, tel + 34 972 160 629 i correu electrònic hola@sistemes.eu.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a Sistemes Informàtics o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Sistemes Informàtics presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web.

Sistemes Informàtics informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de Sistemes Informàtics, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de Sistemes Informàtics.

Sistemes Informàtics entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers de Sistemes Informàtics per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a Sistemes Informàtics per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a les adreces de Sistemes Informàtics que figuren a l’inici d’aquesta nota.

Les comunicacions de l’usuari del web que comportin l’enviament de dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema que garanteixi la confidencialitat de les dades i de la informació. L’usuari pot verificar si s’ha activat aquest sistema per mitjà d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla.

Sistemes Informàtics informa als usuaris del web que les dades personals de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies) que en permetin la seva identificació.

Sistemes Informàtics no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Sistemes Informàtics. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Sistemes Informàtics no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de Sistemes Informàtics.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Els continguts d’aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s’indica el contrari.

A/e Sistemes Informàtics